Autorizovaný servis kávovarov

Servisné stredisko alebo technik, ktorý bol oficiálne schválený výrobcom kávovaru na vykonávanie opráv a údržby. Tieto strediská majú prístup k originálnym náhradným dielom a aktualizovaným servisným manuálom. Práve tieto dva parametre sú znamením, že servis poskytuje kvalitné služby.